Liuzzi or Ricciardo to sit out India GP? » HRT

Photo credit: HRT